Astrologie

Wat is Astrologie?
Astrologie zou je kort kunnen omschrijven als een kennisgebied dat de relatie bestudeert tussen verschijnselen aan de hemel en verschijnselen op aarde. De astrologie is een van de vroegste pogingen van de mensheid om een orde te ontdekken achter de schijnbare chaos die de wereld laat zien, en doet dat door cycli in de komos die ons omringt te bestuderen. Astrologie is geen religie en pint je ook niet vast aan een noodlot. (bron: Astrologie Nu – Karen Hamaker-Zondag).

Astrologie is een van de beste middelen om jezelf en anderen te begrijpen. Hoe meer je van astrologie weet, des te dieper is het inzicht in je leven en in dat van de mensen om je heen.

Cursus basiskennis astrologie
Als uw geboortetijd en -plaats bekend zijn, krijgt u een tekening van uw eigen geboortehoroscoop.
In de lesblokken wordt uitleg gegeven over de horoscooptekening. U maakt kennis met de twaalf tekens van de dierenriem, de planeten, de huizen en de aspecten. Daarna leert u hoe u de verschillende factoren in een geboortehoroscoop kunt combineren.

Kosten: 5 lessen van 2 uur voor €35,-

Heeft u interesse in de cursus? Neem dan contact met ons op.